You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Новини

Зіставність операцій в трансфертному ціноутворенні

Знаковою для правил трансфертного ціноутворення у Фінляндії стала справа KHO:2017:146, вирішена Вищим адміністративним судом Фінляндії. Підсумком у цій справі став висновок суду про те, що операції з надання внутрішньогрупових послуг не є зіставними з операціями з надання послуг незалежними особами.

Материнська компанія, заснована у Фінляндії, надавала своїм іноземних дочірнім компаніям послуги із застосуванням глобальної логістичної системи (послуги охоплювали сфери маркетингу, HR, IT та інше). Тобто мало місце надання послуг всередині групи.

Податковий орган наполягав, що рівень націнки при оплаті послуг, що надавалися материнською компанією, має бути таким же, як при наданні консалтингових послуг між незалежними суб’єктами на ринку.

Однак суд відхилив таку позицію. У рішенні було відзначено, що відмінності між операціями з надання внутрішньогрупових послуг та операціями з надання таких послуг на ринку незалежними консультантами не можуть бути усунені шляхом коригування умов таких операцій, а відтак останні не можуть визнаватися зіставними. Натомість рівень націнки, на думку суду, при наданні внутрішньогрупових послуг повинен визначатися, виходячи з вигоди, яку отримають від них дочірні компанії.

Джерело: http://taxlink.ua/ua/news/perekvalifikacija-ta-zistavnist-operacij-dlja-cilej-tcu-dosvid-finljandii.htm