You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Новини

Відображення в обліку банків облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) з індексованою вартістю

Нацбанк зазначає, що ОВДП з індексованою вартістю є гібридним (комбінованим) фінансовим інструментом, який включає основний договір (облігація в національній валюті) та вбудований похідний фінансовий інструмент.
 
В такому випадку, банк визнає і обліковує два окремих фінансових інструмента: цінний папір (ОВДП) та похідний фінансовий інструмент.
 
При цьому якщо банк не може окремо оцінити вбудований похідний інструмент ні на дату первинного визнання, ні на звітну дату, тоді весь гібридний (комбінований) інструмент має бути віднесений до категорії фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.
 
Лист НБУ від 30.03.2017 №60-0004/23788