You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Новини

Стосовно відміни критеріїв, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності держпідприємств, передбачених Постановою Кабміну №390

Законопроектом №6016 передбачено "12. У разі, якщо інші законодавчі акти містять правила, положення щодо здійснення обов’язкового аудиту, то для визначення вимог до суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, застосовуються правила та положення, визначені виключно цим Законом. Положення цього пункту поширюється також на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичної партії".

Крім цього Законопроектом №6016 передбачено внесення змін до Закону України «Про управління об'єктами державної власності » та Господарського кодексу України у частині повноважень Кабінету Міністрів України, щодо визначення критеріїв відбору незалежного аудитора . Крім цього Законопроектом №6016 передбачено внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" частині встановлення критеріїв до аудиторської фірми, що здійснює зовнішній незалежний фінансовий аудит.

Тобто, фактично після набуття чинності Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» аудит фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності деяких суб’єктів господарювання державного сектору економіки та політичних партій зможуть здійснювати суб'єкти аудиторської діяльності, що відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» можуть проводити обов’язковий аудит фінансової звітності або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Законопроектом №6016 передбачені більш лояльні критерії до суб'єктів аудиторської діяльності при наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Так відсутні непрохідні для більшості аудиторських фірм критерії, встановлені Постановою №390, а саме: щорічний дохід аудиторської фірми протягом останніх трьох років становить не менш як 30 млн. гривень та у складі аудиторської фірми не менш як 100 працівників, які безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг і працюють на умовах повної зайнятості та з якими укладений трудовий договір, при цьому не менш як п’ять працівників повинні мати сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України, та не менш як 15 працівників повинні мати принаймні один документ, що засвідчує проходження повної програми сертифікації, виданий однією з організацій, що є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а саме Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA), Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW).

Законопроект №6016 не встановлює вимог до щорічного доходу аудиторської фірми, але в суб’єкта аудиторської діяльності за основним місцем роботи має працювати не менше трьох аудиторів при наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. При наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес (крім тих, які відповідають критеріям малого підприємства), за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше п’ятнадцяти осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 цього Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності."

Зверніть увагу на інші критерії які передбачені у Законопроекті №6016, Розділом VІ, Стаття 23 "Вимоги до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності".

Турбує, що оскільки Законопроект 6016, у кращому випадку, набуде чинності з 01.01.2018 року, у період укладання договорів на аудит за 2017 рік буде ще спрацьовувати Постанова №390 :0(

Ольга Богданова, Partner в Crowe Horwath AC Ukraine