You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Огляд тижня

20-24 листопада 2017 - Огляд корисних та просто цікавих подій тижня: законодавство, податки, гроші, бухгалтерські новини

Оприлюднено проект Закону «Про Митний тариф України»

17 листопада цей законопроект за № 7306 був зареєстрований у Верховній Раді.

В його основу покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року (ГС-2017) і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (КН ЄС), з  урахуванням зобов’язань в рамках СОТ.

У законі визначено, що Митний тариф України є невід’ємною частиною цього Закону та містить перелік ставок загальнодержавного податку — ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з УКТ ЗЕД, складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Як зазначено у пояснювальній записці, проектом нового Митного тарифу України не передбачається зміна ставок увізного мита на товари, а лише зміна класифікації окремих товарів.

Детальніше: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62919

Помилка в українському перекладі МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання» виправлена

Оприлюднена версія МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» містила суттєву помилку перекладу, що могло б вплинути на достовірність подання і розкриття інформації у фінансовій звітності за МСФЗ. Положення «must not be contingent on a future event» було перекладено як «повинно залежати від майбутньої події», проте повинно було звучати як «НЕ повинно залежати від майбутньої події», тобто мало протилежний зміст.

Сторінка 26 п. а) КЗ38Б

Громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (далі – ГС «ПАБУ») звернулася до Міністерства фінансів України  з проханням внести зміни до актуальної редакції Міжнародних стандартів фінансової звітності (версія перекладу українською мовою 2016 року), розміщеної на сайті Мінфіну.

Мінфін врахував зауваження ГС «ПАБУ» і розмістив виправлену версію документа із внесеними правками на своєму сайті.

Виправлений стандарт тут:

https://zakon.help/article/mizhnarodnii-standart-buhgalterskogo-obliku-32/

Удосконалено процедуру реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

з 21 листопада 2017 року скорочено строк реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО) з 5 до 3 днів з дня подання заяви. Крім того, громадяни України, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, мають можливість подати документи для реєстрації або внесення змін до ДРФО через будь-який контролюючий орган.

Також удосконалено процедуру отримання фізичними особами відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Заява може бути подана до контролюючого органу у паперовому вигляді або засобами електронного зв’язку в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. За результатами обробки запиту на електронну адресу платника надходить відповідь, що містить відомості про суми доходів.

Інформацію щодо електронного сервісу можна отримати на веб-порталі ДФС у рубриці: Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді http://sfs.gov.ua./fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/.

Отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру можна й у приватній частині (особистий кабінет) Електронного кабінету платника. https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/login.jspx

Цей електронний сервіс надає можливість громадянам отримувати відомості про себе з Державного реєстру в електронному вигляді, не звертаючись до органу ДФС.

Джерело: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/317471.html

Роботу СМКОР змінено

17 листопада 2017 року набули чинності зміни до критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (наказ Міністерства фінансів України №926).

Відповідно до змін запроваджується автоматичне прийняття таблиці платника для підприємств із податковим навантаженням більше 2 відс. та градація рівня ризикового товару в залежності від податкового навантаження.

Під градацією рівня ризикового товару мається на увазі, що в залежності від податкового навантаження платники мають відповідний відсотковий рівень ризикового товару. Тобто, при збільшенні значення податкового навантаження рівень ризикового товару також збільшується.

Наприклад, якщо у платника податку значення податкового навантаження становить 0,03, то його допустимий відсотковий рівень ризикового товару повинен бути не більше 75 відс., для платника податків з податковим навантаження 0,01 такий допустимий рівень становить не більше 40 відсотків. У разі перевищення відсоткового рівня ризикового товару податкова накладна потрапляє в зону ризику, і як результат – реєстрація якої може бути зупинена відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 розділу V Кодексу.

Наказом також передбачено зупинку реєстрації розрахунків коригування на зміну вартості товарів більше ніж у два рази та/або зміну номенклатури товарів/послуг.

Такі зміни значно зменшать кількість зупинених податкових накладних сумлінним платникам податків та унеможливлять реєстрацію схемного кредиту за рахунок маніпуляції з товарами.

Джерело: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/317328.html

Встановлено критерії та нормативи платоспроможності при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

21 листопада 2017 року набрало чинності Розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.08.2017  № 3384 «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах».

Цим Положенням установлюються критерії та нормативи платоспроможності, якості активів та ліквідності, а також вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.

Група - наперед визначена кількість учасників, періодичні платежі яких об’єднуються адміністратором для придбання товару кожному її учаснику.

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1309-17

Мінекономрозвитку запускає портал із можливостями для малого і середнього бізнесу

Мінекономрозвитку створило офіційний портал Програми ЄС з підтримки малого і середнього бізнесу в Україні - cosme.me.gov.ua. Портал містить інформацію для малого та середнього бізнесу щодо можливостей виходу на нові ринки та обміну досвідом з ЄС для вдосконалення внутрішніх бізнес-процесів.

Бюджет програми COSME до 2020 року - 2,3 млрд євро. Українські підприємці можуть брати участь у проектах програми на загальну суму 900 млн євро.

COSME надає можливості:

- вийти на ринок ЄС та ринки партнерів програми (через Європейську мережу підприємств - Europe Entreprise Network);

- отримати легкий доступ до інформації щодо ведення підприємницької діяльності (через онлайн-портали Your Europe business portal, Trade helpdesk, European cluster collaboration platform);

- пройти бізнес-стажування за кордоном на реальному підприємстві (обмін досвідом за допомогою програми Еразмус для молодих підприємців);

- взяти участь у спеціальних конкурсах для органів державної влади, які формують та реалізують політику, з метою забезпечення кращого бізнес-клімату в країні.

Окремо потрібно відзначити Europe Entreprise Network. Це хороший інструмент для пошуку клієнтів за кордоном, пошуку інвесторів, партнерів та інноваційних технологій для розширення власного виробництва.

Джерело: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f038eafd-9f2e-499e-8407-133f339f975f&title=Min

Національний банк спрощує умови для розрахунків за імпорт товарів

Правління Національного банку скасовує вже не актуальну і не ефективну для стабілізації валютного ринку вимогу, яка досі зобов’язувала банки здійснювати попередню оплату в іноземній валюті за імпорт товарів за зовнішньоекономічним договором, загальна вартість яких перевищує 5 млн дол. США (в еквіваленті), виключно з використанням акредитивної форми розрахунків. Відтепер здійснювати авансові розрахунки в таких випадках можна буде і без використання акредитивів.

Нова спрощена процедура здійснення авансових платежів за зовнішньоекономічними договорами сприятиме подальшому пожвавленню зовнішньої торгівлі та разом з тим не створить додаткового тиску на валютному ринку.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку №118 від 21 листопада 2017 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" і набирають чинності з 23 листопада 2017 року.

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59280927&cat_id=55838

Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД зазнав змін

Внесено зміни до Переліку кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які застосовуються для здійснення автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування Критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом ДФС України від 30.06.2017 № 461. Вказаними змінами, внесеними наказом ДФС України від 26.10.2017 року № 708 зазначений Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД доповнено такими кодами:

4301 – сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для використання у виробництві хутрових виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 або 4103;

4302 – хутрова шкурки дублені або вичинені (включаючи голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки хутрових шкурок), нез’єднані або з’єднані (без додавання інших матеріалів), крім включених до товарної позиції 4303.

Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД тут: https://zakon.help/article/perelik-kodiv-tovariv-zgidno-z-ukt-zed-nakaz-dfs-vid/

Новий український канал в Telegram

Він про податки, облік та фінанси. Корисно, серйозно та кумедно. Статті, що пояснюють сьогодення та зазирають у майбутнє.

Наприклад:

Які професії в Україні скоро зникнуть?

Скільки років голандська компанія платила по випущеній нею облігації?

З яких джерел взяти інформацію про пов'язаних осіб для трансфертного ціноутворення?

Як не потрапити в халепи при реєстрації неприбуткової організації?

Що таке "Чорна п'ятниця"?

Відповіді на ці питання і багато іншої корисної інформації на каналі @Fifishki

https://t.me/FiFishki

Або пряме посилання: https://t.me/joinchat/AAAAAEkPkKIr4u1bIg_DMw