You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Огляд тижня

19-23 червня 2017 - Огляд корисних та просто цікавих подій тижня: законодавство, податки, гроші, бухгалтерські новини

Внесено зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції

16.06.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 468 «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі – Наказ № 468), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.05.2017 за № 652/30520.

Наказом № 468 затверджено Зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі – Наказ № 8), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.02.2016 за № 187/28317.

Зокрема, внесеними змінами до Порядку складання Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт) передбачено:

Звіт подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису;

у разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:

- новий Звіт (Звіт з позначкою «звітний новий») до граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період;

- уточнюючий Звіт (Звіт з позначкою «уточнюючий») після граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період.

Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (Звіту з позначкою «звітний»);

якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Крім того, 16.06.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 470 «Про затвердження Змін до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення» (далі – Наказ № 470) , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.05.2017 за № 651/30519.

Форма оновленого звіту: https://zakon.help/form_page/zvit-pro-kontrolovani-operacii/

Працівник у відрядженні користувався послугами таксі: чи оподатковуються суми понесених витрат

Фахівці органів ДФС у Закарпатській області роз’яснюють нюанси оподаткування податком на доходи фізичних осіб податковим агентом сум відшкодованих витрат, понесених фізичною особою (працівником) під час відрядження у межах України або за кордон за користування послугами таксі.

Детальніше: https://zakon.help/article/pracivnik-u-vidryadzhenni-koristuvavsya-poslugami-taksi/

Зупинення реєстрації податкових накладних – нормативні документи

На сьогодні таких документів 5:

1. Наказ Мінфіну від 13.06.2017  № 567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

2. Наказ Мінфіну від 13.06.2017  № 566 «Про затвердження Порядку роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації».

3. Постанова КМУ від 29 березня 2017 № 190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації».

4. Проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2017-rik/72225.html

5. Проект наказу ДФС «Про затвердження Переліку кодів товарів згідно УКТ ЗЕД».

Щодо останнього документа, то інформація відсутня, однак згадка про проект цього наказу – див тут: http://sfs.gov.ua/data/files/206806.pdf

Блокування податкових накладних

Директор Палати податкових консультантів, радник OMP Tax & Legal, голова Податкової комісії Громадської ради при ГУ ДФС в м.Києві

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1845990622395714&id=100009543831063

Критичні помилки в документації з трансфертного ціноутворення

Компанії, що самостійно займаються підготовкою документації з трансфертного ціноутворення, під час її здачі до контролюючих органів можуть стикатись з певними проблемами. Для зменшення ризику відмови, збереження часу та нервів пропонуємо розглянути деякі моменти та недоліки у документації з трансфертного ціноутворення.

Детальніше: http://news.finance.ua/ua/news/-/404410/olga-saprunova-9-krytychnyh-pomylok-v-dokumentatsiyi-z-transfertnogo-tsinoutvorennya

Щодо заповнення Таблиці 1 додатка 9 до податкової декларації з ПДВ

ІПК від 14.06.2017 р. N 636/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Детальніше: https://zakon.help/article/shchodo-zapovnennya-tablici-1-dodatka-9-do-podatkovoi/

Оподаткування ПДВ операції з постачання товарів, послуг робітникам та іншим особам на безоплатній основі

В наведеному нижче листі ДФС розглядається порядок оподаткування ПДВ операції з постачання товарів/послуг своїм робітникам та іншим особам (профспілка і співробітники) на безоплатній основі, які були придбані таким платником податків як з ПДВ, включеним до складу податкового кредиту, так і без ПДВ.

Акцентуємо увагу на наступному.

«При цьому податкові зобов'язання з ПДВ, нарахування яких передбачено цією нормою, не нараховуються, якщо при придбанні товарів / послуг сума ПДВ не нараховувалася (сплачувалися) і, відповідно, не включалася до складу податкового кредиту».

Це новий погляд ДФС на безоплатну передачу товарів/послуг, оскільки ще в листі від 12.01.2017 № 408/6/99-99-15-03-02-15 ДФС заявляла, що обов'язок нарахування податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до зазначеного пунктом виникає незалежно від того, включалася при їх придбанні сума ПДВ до складу податкового кредиту чи ні.

Детальніше: https://zakon.help/article/opodatkuvannya-pdv-operacii-z-postachannya-tovariv/

Уряд вніс зміни до Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів

Зокрема, змінено формулу зазначеного розрахунку, з якої вилучається коефіцієнт коригування ринкової ціни транспортних засобів залежно від пробігу.

Рішенням дану Методику приведено у відповідність до законодавства.

Нагадаємо, що Мінекономрозвитку розраховує середньоринкову вартість автомобіля та щороку до 1 лютого податкового (звітного) року розміщує на своєму офіційному веб-сайті перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо зазначених автомобілів: марка, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна, тип пального.

Детальніше: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250092818

Бухгалтерський облік та звітність приведуть у відповідність із стандартами ЄС

Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 4646-д «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)».

Законопроект передбачає приведення норм Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема з положеннями Директиви ЄС № 2013/34/ЄС, і удосконалення порядку застосування МСФЗ.

Згідно з документом необхідно внести такі зміни:

- доповнити новими термінами, зокрема «витрати», «доходи», «звітний період», «звіт про платежі на користь держави» в частині суб’єктів, які подають цей звіт, «звіт про управління», «власний капітал», «таксономія фінансової звітності» та «підприємства, що становлять суспільний інтерес», «чистий дохід від реалізації продукції», а інші терміни пропонується використовувати у значеннях, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та міжнародними  стандартами  фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства, в залежності від того, які з наведених стандартівзастосовуються підприємством;

- визначити, що незначні недоліки, виявлені в первинних документах, не є підставою для невизнання господарської операції;

- встановити для цілей бухгалтерського обліку критерії віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств відповідно до положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС;

- встановити, що підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, складають фінансову звітність за МСФЗ;

- поширити Закон на операції з виконання бюджетів та складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства;

- уточнити період складання проміжної фінансової звітності з метою забезпечення однозначності у визначенні періоду, за який вона складається;

- дозволити не складати консолідовану фінансову звітність малим групам, які відповідають критеріям, передбаченим цим законопроектом;

- удосконалити порядок подання та оприлюднення фінансової звітності, передбачивши її подання підприємствами, що застосовують МСФЗ, в єдиному електронному форматі, а також зобов’язавши підприємства надавати копії фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- звільнити мікро- та малі підприємства від подання звіту про управління. Для середніх підприємств передбачити  невідображення у звіті про управління, так званої нефінансової інформації.

Джерело: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100005156-bukhgalterskiy-oblik-ta-zvitnist-privedut-u-vidpovidnist-iz-standartami-yes

Новий порядок інформування роботодавців про порушення застосування ПСП

У Мін’юсті України 02.06.2017 р. за № 693/30561 зареєстровано наказ Мінфіну України, яким затверджено Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форму повідомлення про наявність порушень.

Детальніше: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100005148-noviy-poryadok-informuvannya-robotodavtsiv-pro-porushennya-zastosuvannya-psp

Чи можна заповнювати графи проїзного квитка вручну?

на думку Мініфраструктури, у разі якщо придбаний у водія квиток відповідає типовій формі, містить інформацію про перевізника, страховика, страхову суму, а вартість проїзду, відстань проїзду, пункти відправки та прибуття, вписані у квиток вручну друкарськими літерами, це не буде порушенням вимог наказу.

Детальніше: https://zakon.help/article/chi-mozhna-zapovnyuvati-grafi-proiznogo-kvitka-vruchnu/

НБУ визначив перелік ознак наявності контролю та удосконалив порядок ідентифікації банківських груп

Зокрема, НБУ визначив перелік ознак, які можуть свідчити про наявність контролю над учасниками банківської групи. Серед них такі ознаки:

- володіння найбільшою часткою статутного капіталу або акцій в компанії-учаснику групи;

- члени органів управління одного учасника групи є працівниками або колишніми працівниками іншого учасника;

- наявність спільних джерел фінансування діяльності учасників групи;

- члени органів управління компаній є пов’язаними особами з банком, тощо.

 Національний банк визначив три умови застосування даних ознак. По-перше, якщо інформація про структуру власності юридичної особи не дозволяє встановити її контролера. По-друге, якщо є задокументовані або публічно оголошені відомості про наявність контролю над юридичною особою. По-третє, якщо відсутня підтверджена інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

Детальніше: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=50755702&cat_id=55838