You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Огляд тижня

17-21 квітня 2017 - Огляд корисних та просто цікавих подій тижня: законодавство, податки, гроші, бухгалтерські новини

Прийняті зміни до ПКУ щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника

З 15.04.2017 року діє Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника» від  23.03.2017 №1988

Встановлено, що до 31 грудня 2017 року значення суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, збільшується на суму коштів, що були перераховані з 1 по 30 січня 2017 року з поточних на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, в установах банків, але не більше суми, що мала спрямовуватися на спеціальний рахунок суб’єкта спеціального режиму оподаткування згідно з податковою звітністю за грудень 2016 року, крім уточнюючих розрахунків.

Таке збільшення здійснюється одноразово за заявою платника податку, поданою в довільній формі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, разом з копіями платіжних доручень платника, завіреними в установленому порядку банком, які підтверджують таке перерахування.

У межах суми такого збільшення платник податку має право подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню з рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість такого платника податку на його поточний рахунок відповідно до пункту 200-1.6 статті 200-1 цього Кодексу, для тих платників податку, у яких такі кошти обліковуються на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1988-19

НБУ дозволив репатріацію дивідендів за 2016 рік

Нацбанк дозволив репатріацію дивідендів, нарахованих не лише за 2014-2015 рр., як це було досі, а й за 2016 рік, і спростив механізм для здійснення таких виплат. Одна особа (емітент, депозитарна установа або іноземний інвестор)  зможе протягом одного місяця репатріювати дивіденди  за ці роки у загальній сумі до 5 млн. дол. США.

Зміни затверджено постановою Правління НБУ №33 від 13 квітня 2017 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів  Національного банку України». Вони набули чинності з 14 квітня 2017 року.

Оновлено методику визначення прожиткового мінімуму

У Мін’юсті України 01.03.2017 р. за № 281/30149 зареєстровано спільний наказ Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку та Держстату України, яким затверджено методику визначення прожиткового мінімуму.

Зокрема, методикою встановлено єдиний порядок розрахунку прожиткового мінімуму у розрахунку на місяць на одну особу та для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення в Україні.

Наказ набирає чинності з дня його опублікування.

Детальніше: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0281-17

Порядок стягнення дебіторки в рахунок податкового боргу оновлюється

Порядок використання додаткових джерел погашення податкового боргу № 569 від 10.10.2013р. пропонується скасувати, а натомість — затвердити порядок використання дебіторської заборгованості та/або майна юридичної особи як джерел погашення боргу платника податків та/або відокремленого підрозділу юридичної особи.

Проект наказу Мінфіну про затвердження відповідного порядку передано на узгодження до Державної регуляторної служби й оприлюднено на офіційному веб-сайті відомства.

Необхідність таких змін зумовлена розмежуванням компетенції Мінфіну та ДФС відповідно до Закону від 21.12.2016 №1797.

Документ визначає механізм стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків, та майна юридичної особи у разі відсутності у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для погашення його грошового зобов’язання або податкового боргу.

У цілому оновлений порядок, проект якого пропонується затвердити, не дуже відрізняється від чинного порядку використання джерел погашення податкового боргу. Основне нововведення документа — заміна «органів доходів і зборів» «контролюючими органами». Тож наразі контролюючий орган повідомляє  платника податків про визначення додатковим джерелом погашення податкового боргу його дебіторської заборгованості; укладає договір про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган і звертається до суду в разі відмови його укласти тощо.

Проект наказу тут: http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/3714-18.04.2017.pdf

Джерело: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100004709-poryadok-styagnennya-debitorki-v-rakhunok-podatkovogo-borgu-onovlyuyetsya

Аналітики Адміністрації Президента отримали доступ до реєстру відшкодування ПДВ

Вказується, що доступ має організовуватися "шляхом створення персональних облікових записів для прямого доступу до табличних об'єктів систем та реєстрів на аналітичному сервері ДФС з правом читання даних і створення об'єктів (таблиць, пакетів, процедур тощо) у власних схемах зі спільним для вказаних робочих місць простором в обсягах не менше 100 Гб на кожну схему".

Джерело: http://www.pravda.com.ua/news/2017/04/18/7141536/

Сільгосптоваровиробникам збільшать реєстраційну суму

З 15.04.2017 р. набрав чинності Закон України від 23.03.2017 № 1988, яким внесено зміни до Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника: підрозділ 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу доповнено пунктом 60. Цим пунктом передбачено:

установити, що до 31.12.2017 р. значення суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, визначеної п. 2001.3 ст. 2001 цього Кодексу, збільшується на суму коштів, що були перераховані з 1 по 30 січня 2017 р. з поточних на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам, що до 01.01.2017 р. застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 цього Кодексу, в установах банків, але не більше суми, що мала спрямовуватися на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування згідно з податковою звітністю за грудень 2016 р., крім уточнюючих розрахунків.

Таке збільшення здійснюється одноразово за заявою платника податку, поданою в довільній формі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, разом з копіями платіжних доручень платника, завіреними в установленому порядку банком, які підтверджують таке перерахування.

У межах суми такого збільшення платник податку має право подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню з рахунка в СЕА ПДВ такого платника податку на його поточний рахунок відповідно до п. 2001.6 ст. 200 1 цього Кодексу, для тих платників податку, у яких такі кошти обліковуються на рахунках у СЕА ПДВ.

Джерело: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100004688-silgosptovarovirobnikam-zbilshat-reyestratsiynu-sumu

З 1 січня 2017 року дивіденди оподатковуються за ставкою 9 відсотків

Президентом України підписано Закон України від 23 березня 2017 року №1989-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року № 1797- VIІI» (далі – Закон № 1989-VIII).

Прийняття Закону № 1989-VIII усунуло технічну помилку, відповідно до якої був зупинений підпункт 3 пункту 76 Закону № 1797-VIII, згідно з яким пункт 167.5 статті 167 Податкового кодексу України доповнювався новим підпунктом 167.5.4, яким в свою чергу передбачалось встановлення ставки податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) у розмірі 9 % для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, тобто платниками єдиного податку.

Слід зазначити, що для оподаткування дивідендів застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб, яка діє на момент їх нарахування (прийняття рішення про їх виплату).

Закон № 1989-VIII набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування – 15 квітня 2017 року, та застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року. Його опубліковано 14 квітня в газеті «Голос України» № 69.

Джерело: http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/293272.html

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків, в тому числі у разі призначення головного бухгалтера

Детальніше: https://zakon.help/article/poryadok-vnesennya-zmin-do-oblikovih-danih-platnikiv/

Єдиний внесок в роз'ясненнях ДФС і ПФУ: база нарахування, складання звітності

Детальніше: http://www.buhgalteria.com.ua/Hit.html?id=5249&utm_source=internal&utm_medium=cpc&utm_campaign=internal&utm_content=relap

У наданні кредиту не можуть відмовити через використання паспорта у вигляді ID-картки

Державна міграційна служба повідомила Нацбанк про відмови банків у здійсненні банківських операцій (касових операцій та оформлення споживчих кредитів) при використанні клієнтом паспорта громадянина України у формі ID-картки).

У відповідь на це звернення, НБУ у листі від 18.04.2017 № 50-0006/28329 інформує, що він своєчасно інформував банки України про відповідні зміни в законодавстві, зокрема, 23 лютого 2017 року розіслав лист № 57-0007/14690 «Про зміни в законодавстві стосовно нового зразка паспорта громадянина України (ID-картки)».

У свою чергу, банки України повинні самостійно і оперативно вжити відповідних заходів з ознайомлення відповідальних працівників за напрямками роботи щодо зміни законодавства в Україні, зокрема, в частині використання клієнтами ID-картки, яка є паспортом громадянина України згідно законодавства України.

Підводні камені тендерної документації: Як компаніям уникати дискваліфікації в ProZorro

Детальніше: https://delo.ua/ukraine/podvodnye-kamni-tendernoj-dokumentacii-kak-kompanijam-izbegat-d-330178/?supdated_new=1492852717

Штраф при самостійному виправленні помилок у формі № 1ДФ

Детальніше в листі ДФС від 23.11.2016 № 20232/5/99-99-13-01-01-16

Щодо заповнення зворотного боку листка непрацездатності

Київське міське відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності пояснює як заповнити зворотний бік листка непрацездатності

Детальніше: https://zakon.help/article/shchodo-zapovnennya-zvorotnogo-boku-listka/

Узагальнення судової практики щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України (ст. 377-1 ЦПК)

У листі Верховного Суду України від 01.01.2017 представлена узагальнена судова практика щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України (ст. 377-1 ЦПК).

Зокрема, розглянуто наступні питання:

1. Юрисдикція судів щодо вирішення справ за ст. 377-1 ЦПК.

2. Підсудність.

3. Суб’єкти звернення до суду.

4. Форма та зміст подання державного виконавця.

5. Залишення подання державного виконавця без руху.

6. Щодо переліку видів забезпечення позову.

7. Судовий збір (УВАГА!!! ставки судового збору могли змінитись. Актуальні ставки судового збору див у розділі "Довідники та калькулятори").

8. Строки розгляду подання державного виконавця.

9. Питання щодо вилучення паспорта.

10. Участь державного виконавця у розгляді його подання судом.

11. Ухилення боржника від виконання зобов’язань.

12. Застосування практики ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини).

13. Окремі питання розгляду справ про тимчасове обмеження виїзду за межі України.

14. Форма судового рішення.

15. Зміст судового рішення.

16. Облік подань та справ.

17. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

18. Перегляд судових рішень (апеляційне провадження).

19. Передача справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

20. Звернення судового рішення до виконання.

21. Скасування тимчасового обмеження у праві виїзду особи за межі України.

Із текстом листа можна ознайомитись тут: https://zakon.help/article/uzagalnennya-sudovoi-praktiki-shchodo-timchasovogo/

Який розрахунковий документ при проведенні готівкових розрахунків з клієнтами повинна видавати особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність?

Особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, може видати клієнту на його вимогу складений в довільній формі документ, який підтверджує факт наданої послуги або виконаної роботи.

Детальніше: https://zakon.help/article/yakii-rozrahunkovii-dokument-pri-provedenni/

Чи може платник ПДВ відмовитись від застосування касового методу?

Детальніше: https://zakon.help/article/chi-mozhe-platnik-pdv-vidmovitis-vid-zastosuvannya/

Виправлення неправильного індивідуального податкового номера (ІПН) покупця в податковій накладній

Детальніше: https://zakon.help/article/vipravlennya-nepravilnogo-individualnogo/

Особливий порядок заповнення податкових накладних

Детальніше: https://zakon.help/article/osoblivii-poryadok-zapovnennya-podatkovih-nakladnih/

Поворотна фінансова допомога у розрахунку за формою 1ДФ

Детальніше: https://zakon.help/article/povorotna-finansova-dopomoga-u-rozrahunku-za-formoyu/