You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Огляд тижня

10-14 липня 2017 - Огляд корисних та просто цікавих подій тижня: законодавство, податки, гроші, бухгалтерські новини

Наслідки кібератаки для платників податків

До Верховної Ради 12.07.2017 внесено Проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (щодо не застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних унаслідок несанкціонованого втручання у роботу комп'ютерних мереж платників податків) (законопроект від 12.07.2017 № 6684)

13.07.2017 закон прийнято!

Законом передбачено:

1. Штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.1 статті 120-1 цього Кодексу, за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених пунктом 201.10 статті 201 цього Кодексу, які були складені у період з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 року, не застосовуються до платника податків за умови реєстрації таких податкових накладних не пізніше 30 липня 2017 року.

Податкові накладні та/або розрахунки коригувань до податкових накладних, які були складені у період з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 та зареєстровані у Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше 30 липня 2017 року вважаються своєчасно зареєстрованими.

2. Штрафні санкції, передбачені пунктом 1202 .1 статті 1202 цього Кодексу,  за порушення граничних строків реєстрації акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених статтею 231 цього Кодексу, які були складені у період з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 року, не застосовуються до платника податків за умови реєстрації таких акцизних  накладних не пізніше 30 липня 2017 року.

Акцизні накладні та/або розрахунки коригувань до акцизних накладних,  які були складені у період з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 та зареєстровані у Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше 30 липня 2017 року  вважаються своєчасно зареєстрованими.

3. Штрафні санкції, передбачені абзацом другим пункту 126.1 статті 126 цього Кодексу, не застосовуються до узгоджених сум грошових зобов’язань, із граничним строком сплати 30 червня 2017 року.

4. Тимчасово до 31 грудня 2017 року:

- у разі втрати та/або пошкодження інформації (у тому числі, інформації, яка  міститься у базах даних обліку платника податків) унаслідок несанкціонованого втручання  у роботу комп’ютерних мереж платника податків та за наявності документів, що  підтверджують зазначені події, платник податків  протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (щодо  не застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних унаслідок несанкціонованого втручання у роботу комп’ютерних мереж платників податків)» зобов'язаний  письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової звітності;

- платник податків зобов'язаний відновити втрачену  та/або пошкоджену інформацію,  визначену абзацом першим цього пункту;

- у разі неможливості проведення перевірки платника податків у випадках, передбачених цим пунктом, терміни проведення таких перевірок переносяться контролюючим органом до дати відновлення  такої інформації, але не пізніше 31 грудня 2017 року.

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62232

Щодо використання програми 1С (1С: Бухгалтерія)

"Використання госпрозрахунковими підприємствами програмного продукту "1С: Бухгалтерія" за ліцензіями, що були придбані ними до набуття чинності Указу Президента України від 15.05.2017 № 133/2017, не є порушенням чинного законодавства України.".

З листа департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ від 28.06.2017 № 30/1/5-4716 у відповідь на звернення ТОВ "ЛІГА ЗАКОН"

Інформація щодо виданих посвідчень інспекторам праці

Державна служба України з питань праці (Держпраці) повідомляє, що відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295, контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється інспекторами праці. Інспектори праці мають контрольні повноваження, які підтверджуються службовим посвідченням встановленої форми, затвердженої наказом Мінсоцполітики  від 24.05.2017 № 866.

Інформацію щодо виданих посвідчень інспекторам праці можна перевірити на сайті Держпраці за посиланням: http://dsp.gov.ua/informatsiia-pro-sluzhbovi-posvidchennia-inspektoriv-pratsi/

Перевірки додержання законодавства про працю удосконалять

Верховна Рада 12.07.2017 прийняла в першому читанні Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення (№6489 від 23.05.2017)

Законопроект розроблено з метою удосконалення порядку здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, підвищення його ефективності, а також зменшення фінансового навантаження на роботодавця.

Для реалізації цієї мети автори пропонують:

- визначити поняття «створення перешкод органам державного нагляду (контролю) чи їх посадовим особам при здійсненні заходів державного нагляду (контролю)» передбачивши, що це невиконання законних вимог посадових осіб органу нагляду (контролю), або недопущення посадових осіб цього органу до проведення перевірки;

- уточнити повноваження органів місцевого самоврядування щодо здійснення перевірок за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення на підприємствах, установах та організаціях комунальної форми власності, встановивши виключно право ініціювання перед Державною інспекцією України з питань праці проведення перевірок;

- встановити адміністративну відповідальність фізичних осіб та посадових осіб органів місцевого самоврядування за подання до Державної інспекції України з питань праці безпідставних скарг про порушення роботодавцем законодавства про працю та зайнятість населення;

- передбачити, якщо роботодавцем створюються перешкоди органу державного нагляду (контролю) чи його посадовим особам при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), в акті обов'язково зазначається опис дій чи бездіяльності, що призвели до створення таких перешкод, з посиланням на відповідні норми закону;

- встановити новий вид адміністративної відповідальності інспекторів при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності за винесення приписів, розпоряджень, податкових повідомлень-рішень, вимог та рішень про накладення фінансових стягнень, що скасовані в адміністративному чи судовому порядку, а також збільшити розмір відповідальності за порушення визначені цією статтею, встановивши її в розмірі від 80 до 130 неоподаткованих мінімум доходів громадян;

- визначити граничні строки накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, зокрема передбачити, що штрафні санкції можуть бути накладені протягом шести місяців з дня виявлення порушень вимог законодавства про працю, але не пізніш як через один рік з дня вчинення правопорушення.

І головне, цим законопроектом пропонується передбачити новий механізм застосування штрафних санкцій. Зокрема, в разі виявлення у роботодавця порушення вперше, державний інспектор вносить попередження про усунення такого порушення без застосування штрафних санкцій. Про строк, в який роботодавець зобов’язаний усунути порушення, державний інспектор зазначатиме у матеріалах перевірки.

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61864

Сервіс «Відкриті дані» від ДФС

Сервіс «Відкриті дані» розпочав працювати у тестовому режимі з 10.05.2017. До вказаної дати набори даних розміщувалися за гіперпосиланням sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/vidkriti-dani/

ДФС оприлюднюються (оновлюються) набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних за адресою: data.gov.ua

Детальніше: http://sfs.gov.ua/datasets.php?q=

Заповнення форма № ЗВР-1

Приклад заповнення звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1)

https://zakon.help/article/priklad-zapovnennya-zvitu-pro-vikoristannya-knig-obliku/

Несвоєчасне подання або неподання форма № ЗВР-1

Відповідальність за несвоєчасне подання або неподання звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1)

https://zakon.help/article/vidpovidalnist-za-nesvoechasne-podannya-abo/

Затверджено перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи

Кабінет Міністрів України постановою від 04.07.2017 № 480 затвердив

перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

Детальніше: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250134184

Мінфін визнав проблему з блокуванням податкових накладних

«За критеріями ризику дійсно було призупинено реєстрацію певних податкових накладних платників реального сектору економіки. Ми розуміли, що такий ризик існує. Для вирішення цієї проблеми був також закладений алгоритм. Зокрема, одноразова подача додаткової інформації у вигляді технологічної карти платника знімає раз і назавжди потенційні проблеми платників реального сектору.

На жаль, саме операційні ризики зараз створили загрозу для роботи системи. Незадовільне функціонування Електронного кабінету, посилене негативними наслідками хакерської атаки на системи ДФС, разом із низькою ефективністю передачі документів у паперовому вигляді з регіонів у Комісію, зумовили низьку швидкість розгляду питань щодо реєстрації податкових накладних. У зв’язку з цим, станом на 13 липня було прийнято лише 68 рішень, з яких 13 щодо реєстрації податкової накладної. За результатами моніторингу, найбільша кількість зупинених податкових накладних в м. Києві – 19 986 по 1 136 платниках, Дніпропетровській області – 5 783 по 498 платниках та Харківській області – 5 501 по 318 платниках, проте рішення Комісії щодо зазначених податкових накладних 15 липня ще не було прийнято.

Негативні наслідки починають активно проявлятися, і зараз необхідно максимально сконцентрувати зусилля та оперативно ліквідувати усі виявлені недоліки в роботі системи. ДФС має активніше використовувати усю наявну інформацію у власних базах даних для організації роботи Комісії таким чином, щоб рішення приймалися оперативно та з залученням мінімального пакету документів від платників податків.».

Детальніше: https://www.minfin.gov.ua/news/view/povidomlennia-shchodo-roboty-systemy-monitorynhu-ryzykiv-dostatnikh-dlia-zupynennia-reiestratsii-podatkovykh-nakladnykh?category=dohidna-politika&subcategory=podatki