You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Огляд тижня

10-14 квітня 2017 - Огляд корисних та просто цікавих подій тижня: законодавство, податки, гроші, бухгалтерські новини

НБУ знизив облікову ставку до 13%

З 14 квітня 2017 року Національний банк прийняв рішення встановили облікову ставку НБУ у розмірі 13%.

Зниження облікової ставки до 13% затверджено Рішенням Правління Національного банку України від 13 квітня 2017 року №232-рш "Про розмір облікової ставки".

Детальніше: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=46943692&cat_id=55838

Всі облікові ставки НБУ - тут: https://zakon.help/oblikova-stavka-nbu

Індекс інфляції за березень 2017 року - 101,8%

Згідно з інформацією Держстату індекс інфляції за підсумками березня 2017 року склав 101,8%.

Зведена таблиця індексів інфляції - тут: https://zakon.help/indeks-nflyacii

OECD випустила оновлене керівництво щодо заповнення Country-by-Country Reporting міжнародними групами компаній

Керівництво було доповнено кількома важливими роз'ясненнями по колись спірним питанням

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/lt-in-focus/russian/2017/7-april.pdf

Британський уряд знатиме реальних власників нерухомості

Міністерство бізнесу, енергетики і промислової стратегії (BEIS) Великобританії оприлюднило плани по створенню спеціального реєстру бенефіціарів власників закордонних компаній, через які у Великобританії відбуваються угоди з купівлі або продажу об'єктів нерухомості, або подаються заявки на участь в державних тендерах.

Детальніше: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/606611/beneficial-ownership-register-call-evidence.pdf

Календар робочих днів банківської системи

Національний банк України повідомив про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та банківської системи України у зв’язку з перенесенням робочих днів у 2017 році.

Так дні роботи системи електронних платежів Національного банку України переносяться з:

- понеділка 08 травня – на суботу 13 травня;

- п’ятниці 25 серпня – на суботу 19 серпня.

За необхідності 08 травня та 25 серпня 2017 року банки можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку.

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=46456653&cat_id=80928

Оскарження постанов про накладення штрафів Держпраці: аналіз найсвіжішої судової практики

Детальніше: http://protokol.com.ua/ua/oskargennya_postanov_pro_nakladennya_shtrafiv_dergpratsi_analiz_naysvigishoi_sudovoi_praktiki/

Щодо перевірки банками фінансових операцій клієнтів

10 квітня 2017 року набрала чинності постанова Правління НБУ від 07.04.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу і перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників".

Зокрема, змінами передбачено, що банк повинен переконатися в дії (дійсності) представлених клієнтом або іншими особами (у визначених законодавством випадках) документів і відповідно їх оформлення вимогам законодавства України.

Копії документів, що подаються в банки (в тому числі перекладені українською), засвідчуються підписом керівника (уповноваженої ним особи) та відбитком печатки клієнта (за наявності) або, якщо це передбачено договором банківського рахунку, - в електронному вигляді засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" та інші.

Якщо копії документів (у тому числі перекладені українською) подаються в банки іншими особами (у визначених законодавством випадках), то такі копії завіряються підписом та відбитком печатки (за наявності) цих осіб. У разі можливості перевірки інформації на підставі публічних джерел, у тому числі в мережі Інтернет, додаткове подання документів клієнтами або іншими особами (у визначених законодавством випадках) для здійснення аналізу не вимагається.

Детальніше: https://bank.gov.ua/document/download?docId=46672046

Ратифіковано Конвенцію між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування

Сьогодні Верховна Рада України прийняла Закон "Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї"

Проект Закону зареєстровано за №0141.

Необхідність укладання цієї Конвенції і Протоколу пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних стосунках між резидентами України та Мальти, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції: по-перше, у державі, в якій одержувач доходу є резидентом, по-друге, у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід. Тому ця Конвенція сприятиме, по-перше, уникненню подвійного оподаткування, по-друге, запобіганню ухиленню від сплати податків і, по-третє, взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі.

Чи застосовуються до операцій з купівлі (продажу) готівкової валюти обмеження в сумі до 50 тисяч гривень, встановлені для розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством?

Здійснення валютно-обмінних операцій регулюється Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502, зі змінами (далі - Інструкція № 502), яка надає право уповноваженим банкам (далі - банки), уповноваженим фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку (далі - фінансові установи) здійснювати валютно-обмінні операції без обмежень за сумою.

В той же час обмеження по сумі щодо операцій з продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі в один операційний (робочий) день у межах одного/однієї банку/фінансової установи встановлені підпунктом 3 пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13.12.2016 № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (далі - Постанова № 410). Починаючи з 5 квітня 2017 року, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 04.04.2017 № 30 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410", зазначені операції дозволено здійснювати у сумі, що не перевищує в еквіваленті 150000 грн.

Водночас, пунктом 1 постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" (далі - Постанова № 210) установлено граничні суми розрахунків готівкою, зокрема між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50000 (п'ятдесяти тисяч) грн.

Враховуючи вищевикладене, а також з огляду на предмет регулювання Постанови № 210, повідомляємо, що вимоги, цієї постанови, зокрема щодо обмеження щодо граничної суми розрахунків готівкою, не поширюються на валютно-обмінні операції, які здійснюються банками, фінансовими установами відповідно до Інструкції № 502, з урахуванням обмежень, установлених Постановою № 410.

Лист НБУ від 07.04.17 р. № 40-0005/26287 «Щодо практичного застосування окремих положень нормативно-правових актів Національного банку України під час здійснення валютно-обмінних операцій»

Як при звільненні працівника утримати кошти за невідпрацьовані ним дні відпустки, якщо заробітку немає?

Нормами закону не передбачено повернення працівником підприємству зайво виплачених коштів, крім випадків, встановлених ст.127 КЗпП України, ст.1215 ЦКУ.

Детальніше: https://zakon.help/article/yak-pri-zvilnenni-pracivnika-utrimati-koshti-za/

Орієнтовний розмір кошторисної заробітної плати, який доцільно враховувати у 2017 році при визначенні вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств

Орієнтовний розмір кошторисної заробітної плати, який доцільно враховувати у 2017 році при визначенні вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, складає від 3590 до 5500 гривень, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.

Детальніше: https://zakon.help/article/orientovnii-rozmir-koshtorisnoi-zarobitnoi-plati-yakii/

Щодо роялті

При визначенні "роялті" немає значення спосіб поширення права на використання об’єктів права інтелектуальної власності (особисто автором або через посередників) та території поширення такого права (в межах країни або за кордоном)

Лист ДФС від 22.03.2017 № 3946/Г/99-99-15-02-02-14

https://zakon.help/article/pri-viznachenni-royalti-ne-vazhlivo-sposib-poshirennya/

Податковий кредит та експертний висновок

Податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість та витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, мають бути підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

За відсутності експертних висновків, щодо факторів, які безпосередньо впливають на процес виробництва податковий орган  позбавлений можливості самостійно аналізувати та робити висновки оскільки останній не має відповідної технічної кваліфікації щодо технологічних процесів, отже не може робити такі технологічні висновки замість експерта.

Постанова від 21 лютого 2017р. у справі № 804/5424/16

Джерело: http://protokol.com.ua/ua/sud_porushennya_zakonodavstva_yaki_mayut_naslidkom_zbilshennya_sumi/