You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Огляд тижня

05-10 червня 2017 - Огляд корисних та просто цікавих подій тижня: законодавство, податки, гроші, бухгалтерські новини

Індекс інфляції за травень 2017 року - 101,3%

За інформацією, оприлюдненою на сайті Держстату, індекс споживчих цін (індекс інфляції) за травень 2017 року склав 101,3%.

Зведена таблиця індексів інфляції: https://zakon.help/indeks-nflyacii

Нова форма декларації з податку на прибуток

Наказом Мінфіну від 28.04.2017 №467 внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та викладено її у новій редакції.

Дата набрання чинності цього наказу - 09.06.2017

Відповідно до п. 46.6 ПКУ, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Оскільки Наказ №467 опубліковано у червні, вперше звітувати за новою формою потрібно за III квартал 2017 року.

Мінфін пропонує запровадити єдиний рахунок для сплати податків і зборів та ЄСВ

Запропонований Законопроект передбачає створення єдиного рахунку для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, які передбачені ПКУ, і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Детальніше: http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-normatyvnopravovykh-aktiv--?category=aspekti-roboti&subcategory=proekti-dokumentiv

Ніна Южаніна щодо проекту Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність (реєстр. №6016 від 03.02.2017)

Детальніше: http://yuzhanina.in.ua/novini/item/174-audytorska-diialnist-v-ukraini-shans-dlia-obiednannia-i-rozvytku.html

Щодо застосування електронного підпису в банківській системі України

НБУ розробив проект Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України.

Цим Положенням передбачено:

– визначення видів електронного підпису, які застосовуються у банківській системі України;

– установлення вимог щодо застосування кожного з видів електронного підпису;

– установлення вимог щодо створення та зберігання електронних документів у банківській системі.

Детальніше: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=46507830&cat_id=37194

Схеми сірого і чорного імпорту в Україну

Подробиці: http://news.finance.ua/ua/news/-/403453/nazvano-najpopulyarnishi-shemy-sirogo-i-chornogo-importu-v-ukrayinu

Зміни у правилах видачі дозволів на спеціальне водокористування

4 червня набув чинності Закон України від 7 лютого 2017 року № 1830-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування".

Відповідно до  змін, внесених Законом до Водного кодексу України, дозволи на спеціальне водокористування тепер видаватимуть територіальні органи Державного агентства водних ресурсів на підставі заяви, яка подаватиметься водокористувачем в паперовій або електронній формі разом із таким пакетом документів:

- обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;

- опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;

- нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

- затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);

- копія правовстановлюючих документів на водні об'єкти (для орендарів водних об'єктів).

Детальніше: http://ukrainepravo.com/news/ukraine/ipkryoyfe-tuavyoa-vyeak-esivsokv-ra-ftyeshchkaoerye-vsesnsuyfkhtsvarrya/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE

Водний кодекс України: https://zakon.help/law/213/95-%D0%92%D0%A0/

Найновіша МСФЗ таксономія – 2017 українською (IFRS Taxonomy in Ukrainian)

http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/IFRS-translations/Pages/IFRS-Taxonomy-in-Ukrainian.aspx

Мінливості визначення резидентства

У міжнародній практиці для визначення, резидентом якої країни є фізична особа, застосовуються різні тести (tie-breaker rules):

- Centre of vital interests test;

- Permanent home test;

- Habitual abode test

Життя, однак, вносить свої корективи і іноді в рамках зазначених тестів з'являються нові.

Канадський податковий суд у 2008 році розглядав спір про те, як застосовуються tie-breaker rules до колишнього громадянина Росії, який був податковим резидентом і США, і Канади.

Детальніше: http://blog.taxadvisor.ru/the-daughter-in-law-tax-test/

Облікова політика: юридична шкідливість

Професори Пол Міллер (Paul B.W. Miller) та Пол Бенсон (Paul R. Bahnson) аналізують різні варіанти пояснення причин неефективних рішень щодо облікової політики підприємств.

Зокрема окрема увага в статті приділяється концепції шкідливого впливу з боку юристів компанії.

На думку авторів, підхід до облікової політики з позиції мінімізації оприлюднення фінансових даних на глобальних фінансових ринках є контрпродуктивним. Та стратегія, яка може працювати в судах, не працює на ринках капіталу.

Джерело: http://www.gaap.in.ua/archives/5122

Посилання на аналіз: https://www.accountingtoday.com/opinion/the-spirit-of-accounting-a-tale-of-two-theories-of-evidence

Затверджено порядок ведення автоматизованої системи перевірок

Постановою Кабміну від 24 травня 2017 № 387 затверджено Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей.

Порядок визначає механізм функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (далі - система), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей.

Система забезпечує доступ суб'єктів господарювання та органів державної влади, органів місцевого самоврядування до інформації про заходи державного нагляду (контролю) з використанням Інтернету.

Система призначена для:

- збереження та систематизації відомостей про заходи державного нагляду (контролю);

- автоматизованого виявлення суб'єктів господарювання, які на відповідний плановий період включені до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду (контролю), та формування проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на плановий період.

Постанова набула чинності 08.06.2017

НБУ спрощує інвестування за кордон для бізнесу

з 12 червня 2017 року набирає чинності постанова Правління НБУ № 51 від 08 червня 2017 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»

Завдяки внесеним змінам бізнес отримав можливість інвестувати за кордон до 2 млн. дол. США в еквіваленті на підставі однієї валютної ліцензії за один календарний рік. Досі ліміт загальної суми таких операцій становив 50 тис. дол. США за один календарний місяць.

Крім того, Національний банк встановив різні вимоги для отримання ліцензій залежно від суми інвестиції за кордон. Якщо розмір інвестиції є меншим 50 тис. дол. США, то діятимуть спрощені вимоги до переліку документів для отримання ліцензії. Крім заяви, достатньо буде надати декілька інших документів залежно від виду інвестиції та типу інвестора (договір про здійснення інвестиції, документи про реєстрацію об’єкта інвестиції тощо).

У той же час, для інвестицій у сумі понад 50 тис. дол. США запроваджується розгорнутий перелік документів, який допоможе Національному банку запобігти викоританню валютних ліцензій для схемного відтоку капіталу. Зокрема, резидент повинен додатково підтвердити економічний сенс операції, наявність у нього прозорих джерел коштів для її проведення, надати розгорнуту інформацію про кінцевих бенефіціарних власників суб’єктів інвестиційної операції тощо.

Детальніше: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=49932985&cat_id=55838

Набув чинності Закон України № 1734-VIII «Про споживче кредитування»

З 10.06.2017 став чинним Закон України № 1734-VIII «Про споживче кредитування», яким визначаються загальні правові та організаційні засади споживчого кредитування в Україні, регулюються відносини між кредитодавцями, кредитними посередниками та споживачами під час надання послуг споживчого кредитування.

Документом вдосконалюється чинне законодавство у сфері споживчого кредитування шляхом комплексного регулювання відповідних відносин, що має забезпечити розвиток цивілізованого ринку у цій сфері. Крім того, документ убезпечить споживачів фінансових послуг від ризиків порушення їх прав завдяки наданню їм повної та прозорої інформації для прийняття рішення, встановлення відповідальності фінансових установ за порушення прав споживачів фінансових послуг.

Закон також забезпечить надійність банківської та фінансової системи через унеможливлення видачі кредитів споживачам з неналежною кредитоспроможністю, створить дієву систему захисту прав споживачів фінансових послуг через врегулювання питань повноважень державних органів. Ним створюється такий механізм споживчого кредитування, який забезпечить захист прав та законних інтересів як споживачів, так і кредитодавців, належне конкурентне середовище на ринках фінансових послуг.

Законом встановлюється обов’язок банку або іншої фінансової установи проводити оцінку кредитоспроможності позичальника. Запровадження такої норми ставить усіх кредитодавців – як банківські, так і не банківські фінансові установи - у рівні умови тощо.

Закон було розроблено з метою виконання зобов'язань Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема Директив ЄС 2008/48 стосовно імплементації норм законодавства ЄС щодо споживчого кредитування.

Джерело: http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-spozhivche-kredituvannya-39038

Яким чином в податковому розрахунку за ф. 1ДФ заповнюється інформація стосовно ФО, яка отримала паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм та через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що повідомила про це відповідний контролюючих орган?

Якщо у відповідному полі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм проставлено слово «відмова», у зв’язку з тим, що фізична особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, то у податковому розрахунку за ф. 1 ДФ, при наданні інформації стосовно такої фізичної особи, відображається номер паспорта, який містить дев’ять цифр.

ЗІР, категорія 103.25