You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Огляд тижня

03-07 квітня 2017 - Огляд корисних та просто цікавих подій тижня: законодавство, податки, гроші, бухгалтерські новини

Кабмін затвердив Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО

Перелік містить вісім груп товарів:

«Вироби із чорних металів»,

«Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої, їх частини»,

«Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя»,

«Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання»,

«Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя»,

«Годинники всіх видів та їх частини»,

«Музичні інструменти; їх частини та приладдя»,

«Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя».

В групах понад 50 підгруп, а загалом всього більше 300 позицій товарів.

Зазначений перелік затверджено Постановою кабміну від 16 березня 2017 № 231 та опублікована 7 квітня в «Урядовому кур'єрі» №66/2017. Постанова №231 набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування. Отже, застосовувати РРО підприємці,  які користуються спрощеною системою оподаткування, зобов’язані з 7 травня 2017 року.

Повністю з переліком можна ознайомитись тут: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249891557

Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ

http://www.minfin.gov.ua/reestr

Реєстр працює. Платники вже можуть моніторити інформацію щодо своїх заявок.

В реєстрі деякі графи не заповнені, оскільки в старому реєстрі, який був конвертований в новий, цих граф не було. При розробці нового реєстру додаткові графи були включені для того, щоб забезпечити можливість комплексного аналізу та моніторингу даних. Зараз Мінфін збирає додаткові дані та завантажує їх до реєстру.

Послаблення валютних обмежень від НБУ

По-перше, Національний банк пом’якшує вимогу до обов’язкового продажу надходжень в Україну в іноземній валюті. Відтепер юридичні особи повинні будуть продавати не 65%, а 50% своїх валютних надходжень. В перше чергу, цей крок спрямований на подальше сприяння експортній діяльності українських підприємств, які мають потребу в імпорті для виробництва продукції, що згодом продається за кордон. Це дозволить зменшити для таких підприємств курсові ризики і прискорити проведення зовнішньоторговельних операцій. Водночас це послаблення не призведе до скорочення пропозиції валюти на міжбанківському ринку, адже сьогодні підприємства добровільно продають набагато більше валютної надходжень, ніж зобов’язані, - понад 90%.

По-друге, Національний банк продовжує суттєво пом’якшувати обмеження на продаж готівкової іноземної валюти населенню, яке стало вже менш дієвим заходом стабілізації ринку через його тривале застосування. Досі населення мало можливість купувати валюту на суму не більше 12 тис. гривень в еквіваленті одній особі в день. Відтепер Національний банк підвищив цю максимальну суму до 150 тис. гривень, тобто до суми, понад яку фінансові операції з готівкою підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

Відповідні послаблення затерджено постановою Правління Національного банку України  від  04 квітня 2017 року № 30 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410”. Зміни набули чинності 05 квітня 2017 року.?

Мінфін змінив Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків

Зокрема, змінами до Порядку визначено:

- річний план-графік складається, починаючи з 2018 року. План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування територіальними органами ДФС;

- проекти річних планів-графіків складаються територіальними органами ДФС не пізніше 01 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Річні плани-графіки не потребують узгодження з органами державного фінансового контролю;

- при формуванні річного плану-графіка на наступний рік враховуються показники за результатами діяльності платника податків за 9 місяців поточного року. Якщо податковим (звітним) періодом для податку на прибуток платника податків є календарний рік, при плануванні враховуються показники за попередній рік.

Вказані зміни затверджені наказом Мінфіну від 27.02.2017 № 294.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане в “Офіційному віснику України” № 30 (14.04.2017).

Детальніше: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0368-17

Державна фіскальна служба (ДФС) оприлюднила Звіт щодо виконання ключових показників ефективності (КРІ)

КРІ є індикатором ходу реформи ДФС та встановлюють завдання щодо покращення роботи основних сфер діяльності ДФС, в тому числі аудит, робота з боргом, апеляції, митне оформлення, сервіси тощо.

Текст Звіту – тут: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/291179.html

Неповний місяць роботи зарахують до страхового стажу як повний, якщо сплачений мінімальний страховий внесок

Пенсійний фонд України в листі від 17.03.2017 №8134/04-11 приходить до висновку:

"Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок."

Детальніше: https://zakon.help/article/nepovnii-misyac-roboti-zarahuyut-do-strahovogo-stazhu/

ДФС оприлюднила проект закону щодо контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів)

Проектом регуляторного акта передбачено створення нормативно-правової бази, що забезпечить можливість впровадження та функціонування автоматизованій системі контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв і тютюнових виробів) «Електронна акцизна марка».

Детальніше: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2017-rik/71846.html

Про коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель

Для земель сільськогосподарського призначення, які не відносяться до сільськогосподарських угідь, значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2016 рік становить 1,06.

Категорія ЗІР: 112.05

Відображення в обліку банків облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) з індексованою вартістю

Нацбанк зазначає, що ОВДП з індексованою вартістю є гібридним (комбінованим) фінансовим інструментом, який включає основний договір (облігація в національній валюті) та вбудований похідний фінансовий інструмент.

В такому випадку, банк визнає і обліковує два окремих фінансових інструмента: цінний папір (ОВДП) та похідний фінансовий інструмент.

При цьому якщо банк не може окремо оцінити вбудований похідний інструмент ні на дату первинного визнання, ні на звітну дату, тоді весь гібридний (комбінований) інструмент має бути віднесений до категорії фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

Лист НБУ від 30.03.2017 №60-0004/23788

Модель очікуваних збитків (expected credit loss – ECL) є ефективною

Базельський комітет з банківського нагляду відзначив ефективність нової моделі знецінення фінінструментів – моделі очікуваних збитків (expected credit loss – ECL), запровадженої в МСФЗ 9.

До набуття чинності стандартом Комітет не змінюватиме поточні регуляторні вимоги, а згодом збирається переглянути свої нормативи стосовно політики резервування.

Звіт Базельського комітету з банківського нагляду тут: http://www.bis.org/bcbs/publ/d401.pdf

Джерело: http://www.gaap.in.ua/archives/5015

Чи передбачена адміністративна відповідальність за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН?

Відсутність факту реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкової накладної або порушення строків такої реєстрації не є підставою для не відображення платником податку – продавцем товарів/послуг суми податку на додану вартість за такими податковими накладними в податкових зобов’язаннях відповідного звітного періоду, а отже не призводить до порушення порядку ведення податкового обліку.

Тобто відсутність факту реєстрації податкової накладної в ЄРПН за умови відображення сум податку на додану вартість за такою податковою накладною у податкових зобов’язаннях звітного податкового періоду не передбачає притягнення до адміністративної відповідальності платника податку – продавця товарів/послуг.

У той же час, фінансову відповідальність ніхто не відміняв. За нереєстрацію (несвоєчасну реєстрацію) податкових накладних (розрахунків коригування) застосовується штраф, передбачений п. 120(1).1 ст. 120(1) ПКУ - до 40% суми ПДВ.

Скорочено строки реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Але за додаткові гроші, у подвійному та у п'ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію.

Постанова КМУ від 29 березня 2017 №217 http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249873553

Зміни до Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок

Уряд вніс зміни до Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок, зокрема, щодо механізму проведення зустрічних звірок, оформлення їх результатів, порядку направлення запитів та довідок про результати зустрічних звірок суб'єктам господарювання.

Прийнятим рішенням даний Порядок приведено у відповідність до Податкового кодексу України, який, зокрема, доповнено статтею щодо виконання державними податковими інспекціями виключно функції сервісного обслуговування.

Постанова КМУ від 29 березня 2017 №193

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865376

Оприлюднено критерії для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (проект)

ДФС на своєму сайті представила проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження  Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та Переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування»

Проектом наказу визначено критерії з метою зупинення в Єдиному реєстрі податкових накладних реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування з ознаками ризику та перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

Детальніше: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2017-rik/71844.html

Йдіть вже, приведіть систему до ладу ;)

Мінекономрозвитку кличе реформаторів

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=6714e880-e233-4019-a295-0cd6b018d972&title=MinekonomrozvitkuShukaReformatoriv

Фінансова та адміністративна відповідальність за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН

https://zakon.help/article/finansova-ta-administrativna-vidpovidalnist-za/

Відповідальність у разі якщо особа, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, не подала своєчасно заяву за формою № 1-ПДВ та не зареєструвалася як платник ПДВ

https://zakon.help/article/yakii-shtraf-peredbachenii-chinnim-zakonodavstvom-u-razi/

Прийнято закон України "Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників передпенсійного віку"

Верховна Рада України 06.04.2017 прийняла закон, яким доповнено статтю 42 Кодексу законів про працю України новою нормою, відповідно до якої, переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації пропонується надавати працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60764

Верховний суд Великої Британії схвалив рішення про заборону забирати дітей зі школи для сімейного відпочинку протягом навчальних семестрів.

Про це пише theguardian.com.

Суд залишив у силі рішення про штраф, накладений на батька місцевою владою за непогоджені з керівництвом школи семиденні «канікули» у квітні 2015 року.

Віце-президент Верховного суду при цьому зазначила: "Unauthorised absences have a disruptive effect, not only on the education of the individual child but also on the work of other pupils"

Детальніше: http://ukrainepravo.com/news/international/verkhovniy-sud-velikoi-britanii-pidtrimav-shtrafi-za-proguli-uchniv/

Дивіденди є, а доходу немає

У «Бухгалтерії» №13/17 Е.Кушина відповідає на питання про коригування фінансового результату на суму нарахованих дивідендів.

Автор зазначає, що в разі нарахування дивідендів від інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі, дохід від дивідендів у бухгалтерському обліку не відображається. Кореспонденція в цьому випадку така: Дт 373 Кт 141.

Тому в такій ситуації коригування по п.140.4.1 ПКУ застосовуватися не може. Адже це коригування стосується «суми нарахованих доходів у вигляді дивідендів».

Джерело: http://www.gaap.in.ua/archives/5022

Рада бізнес-омбудсмена оприлюднила звіт із детальними результатами за 2016 рік

Ключові показники 2016 року: 868 скарг отримано, 570 справ закрито

TОП-5 основних предметів скарг:

Податкові питання (49%)

Недоліки нормативно-правової бази (8%)

Дії державних регуляторів (8%)

Дії органів місцевого самоврядування та мерів (7%)

Митні питання (5%)

ТОП-6 державних органів, на які надійшли скарги:

Державна фіскальна служба України (55%)

Органи місцевого самоврядування (10%)

Національна поліція України (4%)

Міністерство юстиції України (3%)

Державні підприємства (3%)

Джерело: https://boi.org.ua/publications/news/89-rada-bznes-ombudsmena-prezentuvala-rchnij-zvt-za-2

Правила етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС

«За підтримки експертів місії технічної допомоги Міністерства фінансів США, Головним управлінням внутрішньої безпеки ініційовано створення Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС, які наразі затверджені наказом ДФС», – розповів Сергій Мартинов, заступник начальника Головного управління внутрішньої безпеки ДФС

За словами посадовця, метою цих правил є впровадження етичних стандартів поведінки працівників органів ДФС, добросовісного, чесного та професійного виконання ними функціональних обов’язків, а також надання вичерпної покрокової інформації про обов'язки та дії працівників щодо недопущення корупційних правопорушень та сприяння зміцненню суспільної довіри.

Правилами запроваджено заборону використовувати службові повноваження для особистої вигоди, брати на себе зобов’язання та обіцянки, які можуть негативно вплинути на репутацію органів ДФС, використовувати або розголошувати будь-яку службову інформацію у приватних інтересах, надавати незаконні переваги приватним та юридичним особам шляхом дій або бездіяльності тощо.

Зокрема, працівники зобов’язані негайно письмово повідомляти про спроби або можливе вчинення іншими працівниками правопорушень у сфері службової діяльності. Вказується, що неповідомлення про такі прояви є підставою для притягнення до дисциплінарної та кримінальної відповідальності.

Startup-лікнеп: Все, що потрібно знати про міжнародне податкове планування

Джерело: https://delo.ua/tech/startup-likbez-vse-chto-nuzhno-znat-o-mezhdunarodnom-nalogovom-p-329798/?supdated_new=1491643603