You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Огляд тижня

01 - 05 січня 2018 - Огляд корисних та просто цікавих подій тижня: законодавство, податки, гроші, бухгалтерські новини

Нова редакція Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Оновлене Положення передбачає низку новацій, а саме можливість:

- здійснення підприємством збору готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних та програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які б забезпечували безпечне передавання коштів з робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків (так звана “пневмопошта?);

- здавання готівкової виручки (готівки) до банку через підприємства, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації;

- застосування електронного цифрового підпису юридичної особи під час надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими суб’єктами електронної взаємодії;

- покладення функцій касира на працівника іншого підприємства, залученого на підставі укладеної угоди на надання послуги з надання персоналу.

Відповідні зміни містяться у постанові Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, яка набула чинності 05.01.2018.

У 2018 році в Україну можна ввозити електромобілі без сплати ПДВ і акцизу

з 1 січня 2018 р. в Україну із-за кордону можна ввозити електромобілі без сплати податку на додану вартість (ПДВ) та акцизу.

Про це йдеться у Законі України від 07.12.2017 № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році».

Хто складає звітність за МСФЗ?

З 01.01.2018 внесено ряд зміни у Закон про бухоблік. Зокрема, звітність за міжнародними стандартами мають складати: підприємства, що становлять суспільний інтерес; публічні акціонерні товариства; підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

До підприємств, що становлять суспільний інтерес відносяться так звані «великі підприємства».

Підприємство є великим, якщо виконуються хоча б 2 умови:

- балансова вартість активів – понад 20 млн євро;

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 млн євро;

- середня кількість працівників – понад 250 осіб).

Мінфін оновив форми фінансової звітності для бюджетників

Наказом Мінфіну від 29.11.2017 № 976 внесено зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі.

Так, у новій редакції викладено додатки 1 – 4 до НП(С)БО в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»:

- Баланс (Форма № 1-дс);

- Звіт про фінансові результати (Форма № 2-дс);

- Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3-дс);

- Звіт про власний каптіал (Форма № 4-дс).

Крім того, в новій редакції викладено Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі. Цим Порядком визначається порядок розкриття інформації за статтями фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів, Державною казначейською службою України та державними цільовими фондами.

Також Наказом № 976 встановлено, що План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та норми наказу Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України до 01 січня 2019 року.

До уваги платників податку на додану вартість!

У зв’язку з набранням чинності Закону України від 7 грудня 2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (далі – Закон № 2245) податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр) зупинено відповідно до пункту 201.16 статті 201 Кодексу з 1 грудня 2017 року до дня набрання чинності Законом № 2245 (з 1 грудня 2017 року по 30 грудня 2017 року включно) та щодо яких платником податку після 1 грудня 2017 року подані пояснення і копії документів відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 Кодексу, реєструються у Реєстрі у порядку, що діяв до набрання чинності Законом № 2245 (до 31 грудня 2017 року) щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Реєстрі.

Пояснення і копії документів до податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких у Реєстрі зупинено до 1 грудня 2017 року, платниками не подаються.

Також, у зв’язку з виключенням Законом № 2245 пункту 74.2 статті 74 Кодексу, починаючи з 31 грудня 2017 року Таблиця даних платника податку, що є додатком до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567 (із змінами), до ДФС не подається.

Джерело: http://sfs.gov.ua/anonsi/17393.html

До уваги учасників ринків капіталу щодо подання до НКЦПФР адміністративних даних у новій версії програми звітності

01 січня 2018 року набрало чинності рішення НКЦПФР від 07.11.17 року №786 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Змінами передбачено, зокрема, доповнити склад інформації щодо Звіту незалежного аудитора та аудиторської фірми, якою було проведено аудит фінансової звітності учасників ринків капіталу.

З переліком інформації та обсягом, що потребує розкриття можна ознайомитись тут: https://www.nssmc.gov.ua/2018/01/05/do-uvagi-utchasnikv-rinkv-kaptalu-shtodo-podannya-do-nktspfr-admnstrativnih-danih-u-novy-vers-programi-zvtnost/

Списання дебіторки, як відобразити в декларації з податку на прибуток?

Згідно з Декларацією:

сума витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 розділу III Кодексу) відображається в рядку 2.1.2 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації;

сума витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів (пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 розділу III Кодексу) відображається в рядку 2.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації;

сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 розділу III Кодексу) відображається в рядку 2.2.2 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації;

сума списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 розділу III Кодексу) відображається в рядку 2.2.3 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації.

Лист ДФСУ від 28.12.2017 № 3195/6/99-99-15-02-02-15/ІПК "Щодо коригування фінансового результату до оподаткування при сплаті безнадійної дебіторської заборгованості, що може виникнути у платника в подальшому".

Бухгалтеру на озброєння: усі зарплатні та соціальні показники на 2018 рік під рукою!

Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» підготувала для вас головні соціальні показники на 2018 рік на основі даних Держбюджету на 2018 рік та оновленого ПКУ.

http://vobu.ua/ukr/analytics/news/item/bukhhalteru-na-ozbroiennia-usi-zarplatni-ta-sotsialni-pokaznyky-na-2018-rik-pid-rukoiu

Затверджено новий реєстр великих платників податків

Державна фіскальна служба України наказом від 29.12.2017 №884 затвердила новий Реєстр великих платників податків. Відповідно до нових критеріїв, ухвалених парламентом 7 грудня, до нього увійшли 1364 платника – на 1230 менше, ніж обслуговувалося в Офісі на вересень 2017 року.

Усі платники, включені до оновленого Реєстру, у 2018 році будуть обслуговуватися в Офісі великих платників та його територіальних управліннях.

Новий реєстр тут: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/312642.html

Електронний кабінет платника

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01 серпня 2017 року за № 942/30810, запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему «Електронний кабінет».

Створення ІТС «Електронний кабінет» забезпечено на базі існуючого електронного сервісу «Електронний кабінет платника».

Електронний кабінет має функціональні частини:

відкрита  (загальнодоступна) частина та приватна частина (особистий кабінет).

Для забезпечення взаємодії засобами Електронного кабінету в приватній частині (особистий кабінет), яка є індивідуальною персоніфікованою веб-сторінкою користувача, платник податків здійснює електронну ідентифікацію з використанням ЕЦП відповідальних осіб платника (директора, бухгалтера, осіб, які мають право підпису), наданого будь-яким акредитованим центром сертифікації ключів відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Приватна частина (особистий кабінет) Електронного кабінету забезпечує надання платнику податків послуг, перелік яких передбачено Податковим кодексом України.

Для забезпечення можливості незалежної перевірки коректності роботи Електронного кабінету у розділі «Електронна звітність» офіційного веб-порталу ДФС розміщено перелік тестових платників.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

Держфінмоніторингом оприлюднено типологічні дослідження схем відмивання коштів та фінансування тероризму

Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами, підготовлено типологічні дослідження на тему «Ризики використання готівки» та «Ризики тероризму та сепаратизму», проведених у 2017 році.

у 2017 році Держфінмоніторинг, як національний підрозділ фінансової розвідки, цілеспрямовано зосереджував увагу на аналізі найбільш ризикових аспектів у системі фінансового моніторингу, акцентуючи фокус своєї уваги на руйнуванні схем відмивання коштів, одержаних внаслідок вчинення корупційних злочинів, у результаті тіньової економічної діяльності, а також на тих ресурсах, які призначені для фінансування тероризму».

При цьому зазначені типологічні дослідження висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України з викриття сучасних схем та методів, які використовують злочинці для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

У типологічних дослідженнях наведено основні методи та схеми, за допомогою яких злочинці та злочинні угрупування переводять безготівкові кошти у готівку та здійснюють фінансування тероризму (сепаратизму).

Типологічні дослідження розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Типології/ Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».

Підготовлені Держфінмоніторингом типологічні дослідження стануть у нагоді практичним працівникам державного та приватного сектору, а також всім, хто опікується питаннями захисту фінансової системи від посягань злочинного середовища.